Velkommen til Norges Nettbutikk for Peis & Pipe | Telefon: 46 70 21 00 (08-18) | Åpningstider Butikk: 08-16

Helmin

Monteringslim for brannmurplater 310ml

259,00 kr
inkl mva

Frakt og levering

Denne varen sendes fra vårt lager.

Monteringslim for brannmurplater 310ml 

Kalsiumsilikat Monteringslim fra Alfa Omega - benyttes når brannmurplater skal limes mot hverandre. Limet sprekker ikke ved feks varmepåkjenninger og er velegnet for å etablere en hel brannmur der platene må limes mot hverandre. 

Sikkerhetsdatablad finner du her:

http://ehandel.helmin.no/pic/1.jpg?vedleggid=2472

 

SIKKERHETSDATABLAD ALFAOMEGA MONTERINGSLIM Sist endret: 04.07.2016 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: AlfaOmega Monteringslim 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Tette og lime sammenforføyninger på brannmurer, brannmursplater og lignende. Varmebestandig tetningsmasse. BRUK SOM FRARÅDES: Ingen. 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Helmin AS Adresse Pancoveien 24A Postnr./sted N-1624Gressvik Land Norge E-postadresse post@helmin.no Tlf. 69361999 KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Trond Helminsen post@helmin.no (+47) 48097399 Norge 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +47 6936199 Produkt hjel kl. 8-16 +47 22591300 Giftinformasjonen 24 t

Monteringslim for brannmurplater 310ml
Helmin

Monteringslim for brannmurplater 310ml

259,00 kr

Monteringslim for brannmurplater 310ml 

Kalsiumsilikat Monteringslim fra Alfa Omega - benyttes når brannmurplater skal limes mot hverandre. Limet sprekker ikke ved feks varmepåkjenninger og er velegnet for å etablere en hel brannmur der platene må limes mot hverandre. 

Sikkerhetsdatablad finner du her:

http://ehandel.helmin.no/pic/1.jpg?vedleggid=2472

 

SIKKERHETSDATABLAD ALFAOMEGA MONTERINGSLIM Sist endret: 04.07.2016 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: AlfaOmega Monteringslim 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Tette og lime sammenforføyninger på brannmurer, brannmursplater og lignende. Varmebestandig tetningsmasse. BRUK SOM FRARÅDES: Ingen. 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Helmin AS Adresse Pancoveien 24A Postnr./sted N-1624Gressvik Land Norge E-postadresse post@helmin.no Tlf. 69361999 KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Trond Helminsen post@helmin.no (+47) 48097399 Norge 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +47 6936199 Produkt hjel kl. 8-16 +47 22591300 Giftinformasjonen 24 t

Vis produkt