Velkommen til Norges Nettbutikk for Peis & Pipe | Telefon: 46 70 21 00 (08-18) | Åpningstider Butikk: 08-16

Pipehatt

Piperehabilitering Ø150mm 4 meter

15.490,00 kr
inkl mva

Velg T-stykke for tilkobling av ovn
Velg tillegg for feieluke
Ønsker Regnhatt

Frakt og levering

Denne varen sendes fra vårt lager.

Piperehabilitering Ø150mm 4 meter :

Er en god løsning når feil og mangler ved skorstein er avdekket. Rehabilitering av pipen kan også medføre at planløsning i boligen kan effektiviseres når pipens oppstillingsklasse går fra 1 til 3!

Litt om rehabilitering av skorstein: 

Rehabilitering av pipen med ventilert løsning ,med deler i rustfritt stål er også en benyttet metode for å forbedre trekken til ildstedet. Benytter man rehabiliteringsrør som reduserer pipens tverrsnitt øker forutsetningene for at ildstedet kan fungere bedre enn med et større tverrsnitt. Redusert tverrsnitt og mindre luftvolum , betyr hurtigere oppvarming av pipeløpet , og dermed øker undertrykket og trekken forbedres i skorstein. 

Fra 1 til 3 sjikt skorstein:  Med rehabilitering av eldre telgsteinpiper (og andre typer ett sjikts skorsteiner) kan man oppgradere pipens oppstillingsklasse fra 1 til 3. (3 sjikts skorstein) Dette medfører at man feks kan kle inn 2 sider av skorstein med brennbart materiale etter utført rehabilitering. Feieren godkjenner etter utført tiltak pipens nye oppstillingsklasse.  

Alle deler i vårt system for rehabilitering er i rustfritt stål.

Piperehabilitering Ø150mm (ca) 4 meter innhold:

PS! Vi anbefaler at du har god margin på høyde grunnet tilpasning av T- stykker for ovner (og evt feieluke loft) medfører kapp av stabilrør, og dermed reduseres høyde på settet.

1x Feielukeelement rund lokk (Plasseringsvennlig)

1x T- stykke for tilkopling ovn for Ø150mm rør

3x Stabilrør Ø150mm rør rett 1000mm (1 meter lengde) 

1x Stabilrør Ø150mm rør rett 500mm (0,5 meter lengde) 

1x Toppbeslag med lufting 

6x Låsebånd Piperehab 

3x Avstandholdere for Piperehab

 

I Nedtrekkmenyen kan du gjøre følgende tilvalg:

Legge til feielukeelementer feks hvis du har feieluke på loft. (Ved feieluke utover ett stk leveres feielukeelement med firkantet dør for enklere feiing. PS: Her vil nødvendig låsebånd inngå ved valg av tilleggselement.)

Legge til antall T- stykker for påkopling til ovn. (PS: Her vil ekstra låsebånd inngå ved valg av tilleggselementer)

Legge til overgang slik at rørdimensjon fra ildsted passer til Tstykke Rehab. 

Legge til lokk til T stykker dersom tilkoplingspunkt T stykke ikke skal tilknyttes ovn med en gang. 

Legge til Stabilrør Ø150mm rør rett 25 cm element 

Legge til rustfri regnhatt 

Etablere kontakt med Pipehatt AS Pipesenter, for øvrig informasjon/avklaringer feks behov for fleksible rør, bunnkrone evt annen info)

 

Produkter som er relatert til Piperehabiliteringen er : 

(Trykk på produktnavn for å hente opp produktene i nettbutikken evt se nederst på denne siden) 

Feiesett for pipe. HUSK Pipen skal alltid feies før rehabilitering!

Ildfast mørtel på spann 

Ildfast mørtel på tube

Murstuss for innmuring i pipe

Pakninger for røykrør 

Piperehabilitering Ø150mm 4 meter
Pipehatt

Piperehabilitering Ø150mm 4 meter

Fra 13.990,00 kr

Piperehabilitering Ø150mm 4 meter :

Er en god løsning når feil og mangler ved skorstein er avdekket. Rehabilitering av pipen kan også medføre at planløsning i boligen kan effektiviseres når pipens oppstillingsklasse går fra 1 til 3!

Litt om rehabilitering av skorstein: 

Rehabilitering av pipen med ventilert løsning ,med deler i rustfritt stål er også en benyttet metode for å forbedre trekken til ildstedet. Benytter man rehabiliteringsrør som reduserer pipens tverrsnitt øker forutsetningene for at ildstedet kan fungere bedre enn med et større tverrsnitt. Redusert tverrsnitt og mindre luftvolum , betyr hurtigere oppvarming av pipeløpet , og dermed øker undertrykket og trekken forbedres i skorstein. 

Fra 1 til 3 sjikt skorstein:  Med rehabilitering av eldre telgsteinpiper (og andre typer ett sjikts skorsteiner) kan man oppgradere pipens oppstillingsklasse fra 1 til 3. (3 sjikts skorstein) Dette medfører at man feks kan kle inn 2 sider av skorstein med brennbart materiale etter utført rehabilitering. Feieren godkjenner etter utført tiltak pipens nye oppstillingsklasse.  

Alle deler i vårt system for rehabilitering er i rustfritt stål.

Piperehabilitering Ø150mm (ca) 4 meter innhold:

PS! Vi anbefaler at du har god margin på høyde grunnet tilpasning av T- stykker for ovner (og evt feieluke loft) medfører kapp av stabilrør, og dermed reduseres høyde på settet.

1x Feielukeelement rund lokk (Plasseringsvennlig)

1x T- stykke for tilkopling ovn for Ø150mm rør

3x Stabilrør Ø150mm rør rett 1000mm (1 meter lengde) 

1x Stabilrør Ø150mm rør rett 500mm (0,5 meter lengde) 

1x Toppbeslag med lufting 

6x Låsebånd Piperehab 

3x Avstandholdere for Piperehab

 

I Nedtrekkmenyen kan du gjøre følgende tilvalg:

Legge til feielukeelementer feks hvis du har feieluke på loft. (Ved feieluke utover ett stk leveres feielukeelement med firkantet dør for enklere feiing. PS: Her vil nødvendig låsebånd inngå ved valg av tilleggselement.)

Legge til antall T- stykker for påkopling til ovn. (PS: Her vil ekstra låsebånd inngå ved valg av tilleggselementer)

Legge til overgang slik at rørdimensjon fra ildsted passer til Tstykke Rehab. 

Legge til lokk til T stykker dersom tilkoplingspunkt T stykke ikke skal tilknyttes ovn med en gang. 

Legge til Stabilrør Ø150mm rør rett 25 cm element 

Legge til rustfri regnhatt 

Etablere kontakt med Pipehatt AS Pipesenter, for øvrig informasjon/avklaringer feks behov for fleksible rør, bunnkrone evt annen info)

 

Produkter som er relatert til Piperehabiliteringen er : 

(Trykk på produktnavn for å hente opp produktene i nettbutikken evt se nederst på denne siden) 

Feiesett for pipe. HUSK Pipen skal alltid feies før rehabilitering!

Ildfast mørtel på spann 

Ildfast mørtel på tube

Murstuss for innmuring i pipe

Pakninger for røykrør 

Velg T-stykke for tilkobling av ovn

  • Skal kun tilslutte ett ildsted
  • 1x T-stykke for ovn (totalt leveres 2)
  • 2x T-stykke for ovn (totalt leveres 3)
  • Ønsker at Pipesenteret kontakter meg

Velg tillegg for feieluke

  • Ønsker ingen endring
  • 1x feielukeelement feks til loft
  • 2x feielukeelemnt

Ønsker Regnhatt

  • Ja
  • Nei
Vis produkt