Velkommen til Norges Nettbutikk for Peis & Pipe | Telefon: 46 70 21 00 (08-18) | Åpningstider Butikk: 08-16

Pipehatt

Piperehabilitering Ø150mm 5 meter

17.490,00 kr
inkl mva

Velg T-stykke for tilkobling av ovn
Velg tillegg for feieluke
Ønsker Regnhatt

Frakt og levering

Denne varen sendes fra vårt lager.

Piperehabilitering Ø150mm 5 meter :

Er en god løsning når feil og mangler ved skorstein er avdekket. Rehabilitering av pipen kan også medføre at planløsning i boligen kan effektiviseres når pipens oppstillingsklasse går fra 1 til 3!

Litt om rehabilitering av skorstein: 

Rehabilitering av pipen med ventilert løsning ,med deler i rustfritt stål er også en benyttet metode for å forbedre trekken til ildstedet. Benytter man rehabiliteringsrør som reduserer pipens tverrsnitt øker forutsetningene for at ildstedet kan fungere bedre enn med et større tverrsnitt. Redusert tverrsnitt og mindre luftvolum , betyr hurtigere oppvarming av pipeløpet , og dermed øker undertrykket og trekken forbedres i skorstein. 

Fra 1 til 3 sjikt skorstein:  Med rehabilitering av eldre telgsteinpiper (og andre typer ett sjikts skorsteiner) kan man oppgradere pipens oppstillingsklasse fra 1 til 3. (3 sjikts skorstein) Dette medfører at man feks kan kle inn 2 sider av skorstein med brennbart materiale etter utført rehabilitering. Feieren godkjenner etter utført tiltak pipens nye oppstillingsklasse.  

Alle deler i vårt system for rehabilitering er i rustfritt stål.

Piperehabilitering Ø150mm ca 5 meter innhold:

PS! Vi anbefaler at du har god margin på høyde grunnet tilpasning av T- stykker for ovner (og evt feieluke loft) medfører kapp av stabilrør, og dermed reduseres høyde på settet.

1x Feielukeelement rund lokk (Plasseringsvennlig)

1x T- stykke for tilkopling ovn for rør i Ø150mm 

4x Stabilrør Ø150mm rett 1000mm (1 meter lengder) 

1x Stabilrør Ø150mm rett 500mm (0,5 meter lengde) 

1x Toppbeslag med lufting 

7x Låsebånd Piperehab 

3x Avstandholdere for Piperehab

 

I Nedtrekkmenyen kan du gjøre følgende tilvalg:

Legge til feielukeelementer feks hvis du har feieluke på loft. (Ved feieluke utover ett stk leveres feielukeelement med firkantet dør for enklere feiing. PS: Her vil nødvendig låsebånd inngå ved valg av tilleggselement.)

Legge til antall T- stykker for påkopling til ovn. (PS: Her vil ekstra låsebånd inngå ved valg av tilleggselementer)

Legge til overgang slik at rør fra ildsted passer til T- stykke Rehab. 

Legge til lokk til T stykker dersom tilkoplingspunkt T - stykke ikke skal tilknyttes ovn med en gang. 

Legge til Stabilrør Ø150mm rett 25 cm element 

Legge til rustfri regnhatt 

Etablere kontakt med Pipehatt AS Pipesenter, for øvrig informasjon/avklaringer feks behov for fleksible rør, bunnkrone evt annen info)

 

Produkter som er relatert til Piperehabiliteringen er : 

(Trykk på produktnavn for å hente opp produktene i nettbutikken evt se nederst på denne siden) 

Feiesett for pipe. HUSK! Pipen skal alltid feies før rehabilitering!

Ildfast mørtel på spann 

Ildfast mørtel på tube

Murstuss for innmuring i pipe

Pakninger for røykrør 

Piperehabilitering Ø150mm 5 meter
Pipehatt

Piperehabilitering Ø150mm 5 meter

Fra 15.990,00 kr

Piperehabilitering Ø150mm 5 meter :

Er en god løsning når feil og mangler ved skorstein er avdekket. Rehabilitering av pipen kan også medføre at planløsning i boligen kan effektiviseres når pipens oppstillingsklasse går fra 1 til 3!

Litt om rehabilitering av skorstein: 

Rehabilitering av pipen med ventilert løsning ,med deler i rustfritt stål er også en benyttet metode for å forbedre trekken til ildstedet. Benytter man rehabiliteringsrør som reduserer pipens tverrsnitt øker forutsetningene for at ildstedet kan fungere bedre enn med et større tverrsnitt. Redusert tverrsnitt og mindre luftvolum , betyr hurtigere oppvarming av pipeløpet , og dermed øker undertrykket og trekken forbedres i skorstein. 

Fra 1 til 3 sjikt skorstein:  Med rehabilitering av eldre telgsteinpiper (og andre typer ett sjikts skorsteiner) kan man oppgradere pipens oppstillingsklasse fra 1 til 3. (3 sjikts skorstein) Dette medfører at man feks kan kle inn 2 sider av skorstein med brennbart materiale etter utført rehabilitering. Feieren godkjenner etter utført tiltak pipens nye oppstillingsklasse.  

Alle deler i vårt system for rehabilitering er i rustfritt stål.

Piperehabilitering Ø150mm ca 5 meter innhold:

PS! Vi anbefaler at du har god margin på høyde grunnet tilpasning av T- stykker for ovner (og evt feieluke loft) medfører kapp av stabilrør, og dermed reduseres høyde på settet.

1x Feielukeelement rund lokk (Plasseringsvennlig)

1x T- stykke for tilkopling ovn for rør i Ø150mm 

4x Stabilrør Ø150mm rett 1000mm (1 meter lengder) 

1x Stabilrør Ø150mm rett 500mm (0,5 meter lengde) 

1x Toppbeslag med lufting 

7x Låsebånd Piperehab 

3x Avstandholdere for Piperehab

 

I Nedtrekkmenyen kan du gjøre følgende tilvalg:

Legge til feielukeelementer feks hvis du har feieluke på loft. (Ved feieluke utover ett stk leveres feielukeelement med firkantet dør for enklere feiing. PS: Her vil nødvendig låsebånd inngå ved valg av tilleggselement.)

Legge til antall T- stykker for påkopling til ovn. (PS: Her vil ekstra låsebånd inngå ved valg av tilleggselementer)

Legge til overgang slik at rør fra ildsted passer til T- stykke Rehab. 

Legge til lokk til T stykker dersom tilkoplingspunkt T - stykke ikke skal tilknyttes ovn med en gang. 

Legge til Stabilrør Ø150mm rett 25 cm element 

Legge til rustfri regnhatt 

Etablere kontakt med Pipehatt AS Pipesenter, for øvrig informasjon/avklaringer feks behov for fleksible rør, bunnkrone evt annen info)

 

Produkter som er relatert til Piperehabiliteringen er : 

(Trykk på produktnavn for å hente opp produktene i nettbutikken evt se nederst på denne siden) 

Feiesett for pipe. HUSK! Pipen skal alltid feies før rehabilitering!

Ildfast mørtel på spann 

Ildfast mørtel på tube

Murstuss for innmuring i pipe

Pakninger for røykrør 

Velg T-stykke for tilkobling av ovn

  • Skal kun tilslutte ett ildsted
  • 1x T-stykke for ovn (totalt leveres 2)
  • 2x T-stykke for ovn( Totalt leveres 3 stk
  • Ønsker at Pipesenteret kontakter meg

Velg tillegg for feieluke

  • Ønsker ingen endring
  • 1x feielukeelemet feks loft
  • 2x feielukeelement

Ønsker Regnhatt

  • Ja
  • Nei
Vis produkt